Máy Chủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mới Khai Mở Hôm Nay Event Thương Binh Liệt Sĩ Tháng 7/2017 - Võ Lâm Máu Lửa

Trong không khí chào đón ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27/07/2017 này , Võ Lâm Máu Lửa xin ra mắt event mới với nội dung như sau :
Thời gian sự kiện : Từ ngày 09/07/2017 đến 12/08/2017
 
Vui lỏng tải lại Patch Big Update để cập nhập event
(Mời download lại Patch mới ngày 09/07/2017 tại https://www.volammaulua.com/index2.php?id=1485107966)
 
I - Nội Dung Event
 
Tất cả quý nhân sĩ đều có thể tham gia tại NPC Quản Lý Sự Kiện
  vo lam lau , vo lam cong thanh chien , trang bi vo lam  
 
Đánh quái tại tất cả các bản đồ luyện công có thể nhận được Túi Nguyên Liệu (xếp chồng 100 , mở ra nhận được nguyên liệu ghép event).
Công Thức Ghép :
1 : Tấm Áo Chiến Sĩ : 1 Hộp Kim Chỉ , 1 Cuộn Vải , 1000 Lượng. 
Sử dụng nhận được 70000 exp và ngẫu nhiên 1 Gậy Trường Sơn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 : Chiếc Võng Trường Sơn : 1 Cuộn Vải , 1 Gậy Trường Sơn , 1000 lượng
Sử dụng nhận được 500000 exp và các phần thưởng sau đây
- Huân công bài tống kim
- Tiên Thảo Lộ , Kính Hoa Lộ
- Tiền Vạn
- Quả Huy Hoàng , Quả Hoàng Kim
- Kinh Nghiệm Thêm
- Các loại Thủy Tinh
 - Phúc Duyên
- Võ Lâm Mật Tịch , Tẩy Tủy Kinh . Thiết la hán
- Trang Bị An bang , Định Quốc , Nhu Tình , Hiệp Cốt , Thiên Hoàng
- Và Nhiều vật phẩm khác
Quy Tắc Mốc Thưởng
Dùng đủ 200 lần và 400  lầnChiếc Võng Trường Sơn sẽ nhận được 1 món đồ xanh 6 dòng chỉ số cao.
Dùng đủ 750 lần Chiếc Võng Trường Sơn  sẽ nhận 1 món trang bị Hoàng Kim ngẫu nhiên đúng theo phái của mình.
1 người chỉ có thể sử dụng tối đa 750 lần cho mỗi loại event trên , có thể mua thêm số lần reset event ở NPC Quản Lý Sự Kiện.
 
Hình ảnh minh họa phần thưởng:
 
vo lam lau , vo lam cong thanh chien , trang bi vo lam
    
vo lam lau , vo lam cong thanh chien , trang bi vo lam
vo lam lau , vo lam cong thanh chien , trang bi vo lam
vo lam lau , vo lam cong thanh chien , trang bi vo lam
vo lam lau , vo lam cong thanh chien , trang bi vo lam
vo lam lau , vo lam cong thanh chien , trang bi vo lam
vo lam lau , vo lam cong thanh chien , trang bi vo lam
vo lam lau , vo lam cong thanh chien , trang bi vo lam
vo lam lau , vo lam cong thanh chien , trang bi vo lam
vo lam lau , vo lam cong thanh chien , trang bi vo lam
vo lam lau , vo lam cong thanh chien , trang bi vo lam
vo lam lau , vo lam cong thanh chien , trang bi vo lam
   
Lãng Kiếm Kính Bút !!!